Навчаємо енергетичній грамоті та виховуємо екологічно свідомих громадян!

Проєкт «Енергоефективні школи: нова генерація» (проєкт) упроваджується з 2012 року за фінансової підтримки компанії ДТЕК. Виконавцем проєкту є Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» у партнерстві з Міністерством освіти та науки України (МОНУ). Метою проєкту є навчання дітей та підлітків житлово-комунальній грамоті та формування у них навичок енергоощадливої поведінки. Навчання відбувається за допомогою безкоштовної інноваційної онлайн-програми дистанційного навчання energyschool.org.ua.

У результаті засвоєння курсів учасники проєкту:

- дотримуються енергетично та екологічно грамотної поведінки та стилю життя;

- отримують корисні навички для заощадження енергії у школі та вдома; 

- розвивають свої лідерські якості, навчаються працювати в команді та приймати виважені рішення щодо впровадження енергоефективних заходів; 

- популяризують ідеї енергозбереження та ощадливого ставлення до енергоресурсів серед учителів, батьків, родичів та знайомих;

- усвідомлюють обґрунтованість вартості енергоресурсів, важливість сплати за спожиту енергію та комунальні послуги. 

Участь у проєкті передбачає опанування дітьми та учнівською молоддю онлайн-курсів за вибором, схвалених МОНУ для використання в закладах освіти:

«Мій енергоефективний будинок» – курс для 4-го класу, метою якого є формування житлово-комунальної та енергоекологічної грамотності учнів початкової школи. Курс розроблений таким чином, аби полегшити сприйняття матеріалу за рахунок навчальних заходів, які позитивно впливають на емоційний стан дітей, сприяють формуванню соціально важливих компетентностей, розвитку уяви, креативності, мислення, концентрації уваги;

«Збережемо довкілля разом» - для учнів 4-го класу закладів загальноїсередньої освіти, метою якого є формування в учнів ціннісного ставлення до природного середовища, водних та енергетичних ресурсів задля забезпечення якісних і комфортних умов проживання; усвідомлення ними важливості енергозбереження та переходу на альтернативні джерела енергії для захисту довкілля та життя на Землі. 

 «Основи енергопостачання та енергозбереження» – курс для 6-8 класів, головною метою якого є виховання свідомого і відповідального майбутнього споживача теплової та електричної енергії, який розуміє проблеми енергопостачальних підприємств та підтримує їх своїми діями: зберігає і раціонально використовує теплову та електричну енергію, своєчасно сплачує за отримані послуги;

 «Абетка з основ житлово-комунального управління» – курс для 9-11 класів, який формує навички ресурозбереження та раціонального споживання житлово-комунальних послуг. Практичний компонент курсу побудований у формі ділової гри «Розумний будинок» – віртуального багатоквартирного будинку, де кожен учень має своє житло і виконує роль співвласника. Цей курс сприяє командній роботі та формуванню свідомого власника житла, який досягає економії енергоресурсів за рахунок реалізації енергоефективних заходів та управління будинком через створення ОСББ. 

Кожен ЗЗСО України без будь-яких погоджень та дозволів абсолютно безкоштовно може долучитися та обрати для вивчення бажаний навчальний курс.

Учасникам проєкту доступні такі формати навчання:

- шкільний формат навчання, який передбачає залучення вчителів та адміністрації школи до процесу реєстрації та навчального процесу в цілому;

- індивідуальний формат опанування учнями запропонованих навчальних курсів (без залучення вчителів та адміністрації школи);

- міжрегіональний формат навчання – формування збірного класу учнів двох закладів освіти із різних областей України.

Щорічно за результатами навчання учні та вчителі зареєстрованих шкіл отримують дипломи, а ті з них, хто показав найкращі результати навчання – це й заохочувальні подарунки. 

Конкурси та активності проєкту:

Новий Конкурс проєктних пропозицій з підвищення енергоефективності та/або покращення комфорту перебування у закладі освіти, в рамках якого учасники проєкту можуть презентувати свої ідеї щодо впровадження енергоефективних заходів у приміщеннях ЗЗСО та отримати гранти до 150 тис. грн на їх реалізацію.

«Зелена хвиля». Конкурс, що стимулює учасників до діяльності з озеленення, задачами якого є не лише висаджування дерев, а і залучення до таких ініціатив значної кількості людей та поширення інформації про досягнуті результати. Тобто критеріями визначення переможців є не лише кількість нових дерев, а і креативність, ініціативність та просвітницька діяльність учасників. 

«Зберігаймо ресурси вдома». Конкурс, у якому українські родини можуть поділитися досвідом реалізації енергоефективних проєктів та ідей у власних домівках. Нагороджуємо учасників за найбільш креативні, раціональні та енергоощадливі ідеї.

Конкурс на найкращі ідеї соціальної реклами «Діти знають – діти навчать», що пропагуватимуть енергозбереження та ощадливу поведінку. 

Масштабна екологічна ініціатива «Екомрія», спрямована на підтримку свідомих та відповідальних активістів. Забезпечуємо грантову підтримку оригінальних та найбільш масових ідей, що сприятимуть раціональному споживанню ресурсів та зменшенню екологічного навантаження. Вже зараз наші ековолонтери підвищують ефективність поводження з твердими побутовими відходами, використання вторинної сировини, поліпшують екологічну ситуацію у своїх регіонах, знижують витрати палива на вивезення відходів та зменшують викиди парникових газів. 

Ми безкоштовно пропонуємо:

- інтерактивне навчання, що має практичну спрямованість;

- інноваційну онлайн-платформу, яка не має аналогів в Україні та дозволяє навчатися дистанційно;

- можливість у режимі реального часу спостерігати за засвоєнням учнями тем;

- тематичні конкурси з вартісними подарунками та грантами;

- методики, що сприяють більш глибокому опануванню нових знань і роблять навчальний процес мотивованим та цікавим;

- вільний вибір учнями найбільш зручного формату засвоєння курсів.

 Реєстрація та вибір навчальних курсів на 2021-2022 н.р. тривають!