енергоефективні школи

Перелік найбільш поширених запитань та відповіді на них

1) Коли буде розпочато навчальний процес?

Доступ до навчально-методичних матеріалів буде відкрито:

  • з 16 листопада 2017 р. для учасників курсу «Про енергопостачання та енергозбереження для майбутнього споживача».

  • з 18 січня 2018 року для учасників курсу «Абетка житлово-комунального управління».

Зареєстровані учасники отримують електронний лист із повідомленням про відкриття доступу до навчальних матеріалів та можливість розпочинати навчальний процес.

2) Коли потрібно завершити навчання та який рекомендований графік вивчення тем?

Тривалість навчання у рамках кожного курсу передбачена до кінця навчального року (травень).

Курс «Про енергопостачання та енергозбереження для майбутнього споживача» складається з 32 уроків (16 тем), тому найбільш доцільним буде засвоювати 1-2 уроки на тиждень.

Курс «Абетка житлово-комунального управління» складається з 10 тем, тому найбільш доцільним буде засвоювати 1 тему на тиждень.

Організатори залишають за собою право заблокувати аккаунти учнів та вчителів після завершення навчального року (кінець червня).

3) Коли завершиться реєстрація?

На даний час реєстрація є доступною для будь-якої школи. Про завершення реєстрації буде повідомлено на сайті Проекту.

Найбільш доцільно реєструватися та розпочинати навчальні курси до дати відкриття доступу до навчальних матеріалів, так як вони розраховані таким чином, щоб завершити навчання до кінця навчального року.

4) Хто повинен реєструватися у Програмі дистанційного навчання (ПДН)?

Першим у Програмі дистанційного навчання доцільно реєструватися директору школи або представнику адміністрації (далі – Адміністратор). Наступним кроком Адміністратор реєструє вчителя, який, в свою чергу, реєструє учнів. Теоретично, Вчитель та Адміністратор школи можуть бути однією особою, проте в такому випадку доведеться створювати два окремі аккаунти, так як Адміністратор (незважаючи на те, що може реєструвати та створювати Учнів) позбавлений певних функцій Вчителя та не зможе безпосередньо керувати навчальним процесом.

5) Потрібно реєструвати весь клас чи можна зареєструвати окремих учнів?

У ПДН можуть бути зареєстровані учні різних класів, які стають учнями одного класу у ПДН. Проте у такому випадку треба зважати на ймовірність зниження ефективності командної роботи – учням 8 класу може бути нецікаво навчатися та працювати з учнями 6 класу, з огляду на різницю у віці та знаннях шкільних предметів (фізика, хімія, математика). В той же час командна (колективна) робота (особливо у курсі «Про енергопостачання та енергозбереження для майбутнього споживача») складає незначну частку від загальної навчальної програми.

6) Чи будуть надані відповідні інструкції, методичні матеріали?

Після реєстрації у ПДН учасниками будуть отримані ґрунтовні інструкції відповідно до їхнього статусу (Адміністратор, Вчитель, Учень). Також будуть надані відеоінструкції з покроковим описанням процесу роботи у ПДН та Методичні рекомендації для вчителя щодо координації навчального процесу.

7) Чи необхідна робота у класі та проведення занять?

Робота у ПДН передбачає два види робіт:

  • безпосередньо навчальний процес, який може здійснюватися у дистанційній формі та не потребує навчання в аудиторних умовах;

  • колективна робота Учнів.

У ПДН налагоджено комунікацію між Учнями та Вчителем, тому всі незрозумілі моменти вони матимуть змогу обговорювати в онлайн-режимі. Проте, з практичної точки зору, періодичні зустрічі та обговорення навчального процесу у класі будуть доречними.

Колективна робота складається з практичної розробки Проектної пропозиції з підвищення енергоефективності шкільних приміщень у курсі «Про енергопостачання та енергозбереження для майбутнього споживача» та інтерактивної онлайн-гри «Розумний будинок» у курсі «Абетка житлово-комунального управління».

8) Що являють собою навчальні курси?

Програма дистанційного навчання є навчальною програмою з переважно автоматизованим процесом перебігу навчального процесу та оцінювання учасників. Вчителю в основному відведена роль спостерігача та куратора.

Навчальні курси складаються з окремих тем, кожна з яких містить від 1 до 5 уроків.

Кожен урок складається з:

  • теоретичного матеріалу, презентації, відеоуроку (три форми подання матеріалу з однаковим змістом);

  • тестових завдань;

  • задач;

  • творчих (кейсових) завдань;

  • додаткових теоретичних матеріалів і завдань до них.

Після проходження кожної окремої теми Учню пропонується виконати підсумковий тест.

Певні компоненти є обов’язковими – їх виконання є передумовою до переходу на наступну тему. Всі дії у програмі, за виключенням кейсових завдань, оцінюються автоматично. Кейсові завдання оцінюються Вчителем відповідно до розроблених нормативів оцінювання (будуть надані Вчителю після реєстрації у ПДН).

Кожен Учень має свій рейтинг, який є доступним для перегляду іншими Учнями класу та Вчителем. Рейтинг школи складається з середнього арифметичного рейтингу зареєстрованих Учнів.

9) Чи буде оплачений робочий час?

З огляду на те, що обидва навчальні курси є безкоштовними, Організатор не покладає на себе зобов’язання оплачувати робочий час Вчителів. Питання оплати рекомендується вирішувати на рівні школи або місцевих органів влади.

10) Чи дійсно курси є повністю безкоштовними?

Так, навчання у ПДН є абсолютно безкоштовним та не покладає на учасників жодних фінансових зобов’язань.

11) Чи має школа певні зобов’язання після реєстрації?

Організатор не покладає на школу конкретних зобов’язань після реєстрації у ПДН. Проте з метою отримання максимальної користі від участі у Проекті, рекомендовано сприяти активній роботі учнів у ПДН та здійснювати аналіз успішності.

12) Чи передбачені винагороди та подарунки учасникам або школі?

Прямих грошових винагород учасникам та навчальним закладам не передбачено.

У процесі навчання Організатор планує провести низку інформаційних конкурсів, переможці яких отримають тематичні подарунки у галузі енергоефективності.

13) Чи обов’язковим є проходження усіх навчальних тем? Чи допускається часткове використання матеріалів на заняттях?

Неповне виконання навчальної програми не є передумовою для виключення (блокування) навчального закладу у ПДН. Але, з огляду на застосування системного підходу під час складання навчальних програм, існує вірогідність того, що Учень опанує матеріали лише частково. Таким чином рекомендується вивчати запропоновані теми послідовно та у повному обсязі.

14) Чи потрібно офіційно вносити навчальні курси у навчальний план як факультатив?

Організатор не висуває жодних вимог до юридичного оформлення навчального процесу. Єдиним показником участі навчального закладу у Проекті є реєстрація учнів у ПДН та активне засвоєння ними навчального матеріалу.

15) Якою має бути чисельність учнів у класі?

Мінімальна рекомендована чисельність учнів становить 6 осіб.

У класі може бути зареєстрованим навіть 1 учень, проте існує мінімальне обмеження у рамках Гри «Розумний будинок» (курс «Абетка житлово-комунального управління») – необхідна кількість учасників для створення ОСББ становить 4 особи.

Максимальна чисельність учнів – необмежена. Однак якщо учнів у класі більше 30, можуть виникнути складнощі з контролем якості проходження матеріалу Вчителем. Якщо необхідно підключити до ПДН більшу кількість учнів, рекомендуємо створити кілька класів.

Основним критерієм набору учнів у пілотні класи є: можливості комп'ютерного обладнання в школі (якщо заняття будуть проходити у школі) та вдома (для самостійного вивчення).

16) Чи може Учень самостійно пройти навчальний курс (без участі Адміністратора та Вчителя)?

Так, це можливо, якщо школа делегує повноваження Адміністратора одному з учнів, який зуміє створити пілотний клас. При деякому функціональному обмеженні програми, учень зможе самостійно засвоїти навчальні матеріали. У разі обрання самостійної форми навчання просимо повідомити про це адміністрацію ПДН або службу технічної підтримки